Amorphous

Alienating forms

In mijn amorfe sculpturen zoek ik de vervreemding die plaatsvindt nadat een figuratieve voorstelling gedeformeerd en geabstraheerd is in 2D om daarna de vorm opnieuw gestalte te geven door dit in 3D uit te werken.

In my amorphous sculptures, I look for the alienation that takes place after a figurative representation is deformed and abstracted in 2D, after which the form is reshaped by working it out in 3D.

Geïnteresseerd in een van mijn kunstwerken? Ga naar de winkel voor de mogelijkheden en het aanbod.

Interested in one of my artworks? Go to the shop how to obtain the work.

Atelier KA-40, Kardinaal Alfrinkstraat 40, 5046HS Tilburg

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon